icono-ipsw.png

 

 

پسوند این فایلها ipsw. هستند که در سیستم عامل های مختلف در مسیر های زیر نگهداری میشوند، فقط کافیست این مسیر ها را کپی کرده و در Address Bar خود Past کنید.

 

 

 

 

 : Windows XP

C:\Documents and Settings\%username%\Application Data\Apple Computer\iTunes\iPhone Software Updates

 

 : Windows Vista/Windows 7 /8

C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Apple Computer\iTunes\iPhone Software Updates

 

 : Mac

Library/iTunes/iPhone Software Updates/~

عطر و ادکلن