برای Print Screen از تمام صفحه :

Shift + fn + f11 ( درصورتی که برای استفاده از کنترلر های سخت افزاری از کلید fn استفاده میشود )

Shift + f11 ( در صورتی که کلید های function برای استفاده نرم افزاری باشد)

 

برای Print Screen از صفحه فعال :

Alt+ fn + f11  ( درصورتی که برای استفاده از کنترلر های سخت افزاری از کلید fn استفاده میشود )

Alt+ f11 ( در صورتی که کلید های function برای استفاده نرم افزاری باشد)

عطر و ادکلن